O Postní almužně

K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se zříct znamená prožít dobrovolnou duchovní formaci.  Princip je jednoduchý.

Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete, a tím duchovně povyrostete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s místními Charitami využije na sociální pomoc potřebným.

Pokladnicka

Na začátku postního období si můžete vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve svých farnostech nebo si je sami vytisknout a složit podle našeho návodu. Sběr postních schránek od věřících se zpravidla koná dle pokynů místního duchovního správce.

Kdy probíhá Postní almužna? 

Akce se letos koná v postním období od 22. února 2023 (Popeleční středa) do 4. dubna 2023 (Druhá velikonoční neděle).

 

Kam dál?