Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

Charita Česká republika

Charita Česká republika je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice a zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří zhruba 300 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská konference.

Zobrazit více

Církev

Římskokatolická církev, označovaná také jako latinská či jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je duchovním společenstvím věřících. Římskokatolická církev je největší organizovanou náboženskou skupinou v České republice. Její představitelkou je Česká biskupská konference (ČBK). Ta je sborem všech biskupů římskokatolického i řeckokatolického obřadu Čech, Moravy a Slezska, kteří ve vzájemném spojení vykonávají pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území, k dosahování vyššího dobra.

Zobrazit více

Novinky

Děkujeme našim partnerům

Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas
Církev
Katolický týdeník
Rádio Proglas