Časté dotazy

Napadají vás ohledně Postní almužny nějaké otázky? Odpovědi na nejběžnější dotazy si můžete přečíst níže. Pokud nenajdete odpověď, kterou hledáte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

 

Kdy letos začíná postní období?

Podle křesťanské tradice začíná postní období Popeleční středou, která letos připadá na 14. února. Půst trvá průběžně čtyřicet dnů (kromě nedělí, které se nezapočítávají). Půst vrcholí Velkým pátkem (letos 29. 3.). O Bílé sobotě (30. 3.) po setmění slavíme slavné zmrtvýchvstání. Začínají Velikonoce.

K čemu je půst a odříkání dobré?

Obojí slouží především k duchovnímu růstu každého, kdo si dokáže něco odříci a podělí se o to s někým druhým.

K čemu slouží Postní almužna?

Je to nástroj, jak si dobrovolně odepřít nějaký požitek – sladkost, kávu nebo cigaretu, přičemž ušetřené peníze pomohou člověku či rodině v nouzi. Nejlépe někomu v naší obci či oblasti.

Čím mohu začít?

Stačí si přinést z kostela nebo místní Charity papírovou pokladničku (postničku) nebo si ji sami vytisknout a složit. Následně si musíte promyslet, co jste ochotní si odepřít. Peněžní částku ve výši zhruba odepřeného požitku pak průběžně střádejte do pokladničky. Na konci postního období postničku přineste do kostela.

Co se stane s vybranými penězi?

O využití se dohodne místní farnost s místní Charitou. Právě konkrétní Charity pomáhají farníkům nacházet lidi v nouzi ve svém okolí.

Kdo vybírá záměry, které budou financemi z postničky podpořeny?

Pevná pravidla v celorepublikovém měřítku nejsou stanovena. Ve farnících a duchovních správcích má tato akce prohlubovat vnímavost k problémům potřebných. Žádoucí je zmíněná spolupráce mezi místní farností a místní Charitou.

Jak vypadá využití financí z postničky v praxi?

Využití financí z postničky nemá jednotný postup. Některé místní Charity velmi dobře spolupracují s místními kněžími a věřícími a o využití Postní almužny například diskutují ve farních radách. Charita někde nabízí pouze řešení, jak pomoc prakticky provést (například nákupem potravin či ošacení). Některé farnosti informují Charitu, kde by lidé potřebovali pomoci, a Charita situaci řeší sama. Jinde pracují s dotazníkem na dně krabičky, případně se o využití výnosu dohodne místní duchovní s vedoucím místní Charity.

Kdo sbírání peněz povolil?

Povolení není potřeba, nejedná se o veřejnou sbírku, ale o pastorační akci na půdě kostela. O konání Postní almužny na celém území rozhodla Česká biskupská konference 19. ledna 2010. Hlavním posláním akce je propojit farnosti a Charitu ve společné snaze sloužit bližním v nouzi.