Slovenská Charita vyhlásila celostátní postní sbírku pro Afriku

Slovenská Charita vyhlásila celostátní postní sbírku pro Afriku

Celostátní sbírka pro Afriku na Slovensku vstoupila do pátého ročníku. Slovenská katolická Charita vyhlásila 15. února sbírku na pomoc v subsaharské Africe s názvem Postní krabička pro Afriku. V období postu, který letos začal na Popeleční středu (10. 2.), charita rozešle více než 40 tisíc postních krabiček do více než 603 farností na celém Slovensku. Kromě farností ze Slovenska se letos do sbírky poprvé zapojí také Slováci žijící v zahraničí, konkrétně v irském Dublinu a v italském Římě.

Posláním akce je pomoci rodinám a dětem ve více zemích subsaharské Afriky. Stejně jako v minulých ročnících je také letos hlavním nositelem sbírky malá papírová krabička, do které mohou lidé v době postu vhodit svůj postní dar. Tváří aktuální Postní krabičky je pětileté děvče Patience z Ugandy. Při loňské Postní krabičce pro Afriku 2015 se podařilo vybrat téměř 140 tisíc Eur (tj. 3,78 milionu Kč).

Generální sekretář Slovenské katolické Charity Radovan Gumulák uvedl: „Postní krabička pro Afriku je pro nás jeden z klíčových projektů v rámci rozvojové pomoci směřující do zemí subsaharské Afriky. Věříme, že díky štědrosti mnoha dárců v postním období budeme moci i nadále pokračovat ve stávajících, jakož i na nových projektech zaměřených na zlepšení podmínek života dětí a rodin.“

Vybrané prostředky získané v celoslovenské sbírce použije Slovenská katolická Charita na podporu více projektů v zemích subsaharské Afriky. V Ugandě, kromě provozu Centra Neposkvrněného srdce Panny Marie, výnos podpoří výstavbu zděné budovy mateřské školy, která lépe ochrání děti, zejména v období dešťů. V rámci pomoci pro Rwandu, díky spolupráci s řeholními sestrami palotínkam slovenská charita plánuje podpořit zdravotní středisko ve městě Kibeho. Mezi nové země, které chce Slovenská katolická charita v rámci Postní krabičky podpořit, patří Jižní Sudán a Keňa.     

Zvláštním dárečkem pro všechny dárce, kteří se do kampane zapojí, je DVD s názvem Křehké životy, ktoré obsahuje každé balenie postní krabičky.

Zdroj: Tisková zpráva Slovenské katolické charity

Více o kampani: zde

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Katechismus Postní almužny

Nejčastěji kladené otázky o smyslu akce Postní almužna