Charita Česká republika je nezisková organizace působící ve zdravotně sociální oplasti.

Krédem Charity ČR je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu.

Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998, 2002 a 2006 povodněmi.

Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí.


Právní postavení
Charita Česká republika je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zákona 3/2002 Sb.

 

Organizační struktura

Členem Charity ČR je osm arci/diecézních charit, Česká katolická Charita – Domovy řeholníků a řeholnic a Řeckokatolická charita. Na území jednotlivých arci/diecézních Charit působí oblastní, městské a farní Charity.

Více zde.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Katechismus Postní almužny

Nejčastěji kladené otázky o smyslu akce Postní almužna